Články

30.7.2016

Trocha zamyšlení

            První půlku roku našeho modelářského snažení jsme zakončili týdenním příměstským táborem – školou RC létání, pro děti z naší obce Vrdy a přilehlých částí. Zda se vše povedlo či ne musí ohodnotit sami děti účastníci našeho tábora – školy RC létání. Po stránce organizační jsem byl opravdu spokojený. V první řadě se nám povedlo oslovit a sehnat sponzory příměstského tábora a to  GOLDBECK PREFABETON s.r.o., Hodinář Skovice a naší Obec Vrdy, kteří náš projekt příměstského tábora podpořili a zúčastněné děti měli celý týden létání a program tábora zdarma. To byl náš prvořadý úkol, zajistit týdenní odpočinek a zábavu dětem bez finančního zatížení rodičů. Po celý tábor jsme zabezpečili obědy, svačiny, sladkosti a hodnotné ceny pro soutěžící právě díky výše jmenovaným subjektům. A při celém projektu, také stáli naši vedoucí a instruktoři RC létání modelářského klubu Vrdy Skovice, kteří se pustili do vytyčeného úkolu s vervou a celý týden se snažili, aby každý den byl pro účastníky tábora výjimečný a zábavný. Olinka Krejčí a Roman Krejčí se s odhodláním každý den snažili, aby strava pro naše děti byla pestrá a bříška byla plná do sytosti. Samozřejmě to byla jen okrajová záležitost jejich náplně, jelikož po celé dny jsme připravovali program, tak aby volného času bylo po málu a hlavní cíl tábora, což bylo RC létání, byl naplněn. K tomu také velkou měrou přispívali naši juniorští instruktoři RC létání Michal Zolman, Lukáš Karkoš a Matěj Švarz, členové našeho modelářského klubu. Kluci se zhostili svého úkolu se ctí a také jim patří velký dík za odvedenou práci. Nemalou pomoc nám také poskytli Mirek Karkoš a Jana Karkošová rodiče našeho kamaráda a člena klubu Lukáše. Dva veliké vojenské stany, které nám zařídil právě Mirek Karkoš, se nám po celý týden staly potřebným zázemím pro všechny účastníky tábora. Jeden stan sloužil pro výuku a odpočinek dětí příměstského tábora a druhý se stal hangárem pro RC modely a také sloužil ke spánku a odpočinku vedoucích a instruktorů RC létání, kteří celý týden na letišti spali a ve večerních hodinách plánovali a připravovali program pro účastníky tábora na následující den. V šest ráno budíček a první účastníci tábora již v půl sedmé stáli na letišti. Ranní vílou tábora se nám stala Markéta Šklíbová, která našim juniorům každé ráno vozila snídaně. Naši mladí účastníci tábora se v průběhu celého týdne naučili základům RC létání a to ne jen v praktické části, ale i v teoretické rovině a věříme, že jsme mezi nimi také našli nové kamarády a budoucí členy našeho modelářského klubu. Tak jak už to bývá, ne jen dobré věci se dějí a tak v průběhu tábora nás také doprovázel déšť a nečas, který nám pokazil některé plány. Bohužel jsme museli z důvodu špatného počasí zrušit táborový oheň s dětmi a rodiči což nás velmi mrzelo a místo čtvrtečního létání jsme navštívili muzeum starých traktorů a v odpoledních hodinách jsme konali vědomostní soutěže právě o letectví a létání. Prázdniny jsou v polovině a my už plánujeme setkání s RC modely a setkání u táborového ohně s dětmi a rodiči na konec srpna. Zde se již potkají stávající členové junioři našeho klubu a noví kamarádí právě z řad dětí příměstského tábora, naší školy RC létání. Věříme, že jsme nové kamarády zaujali a že RC létání se jim stane takovým koníčkem a láskou jako je to v našem případě. A závěrem snad jen ještě jednou velký dík všem, kteří se do posud podíleli na činnosti našeho modelářského klubu. Přátelé a kamarádi, těším se na další spolupráci a věřím, že pokud nás nadšení pracovat s dětmi neomrzí tak i do budoucna bude mít náš klub RC leteckých modelářů, dětem z naší obce a okolí co nabídnout.

Krásný zbytek prázdnin Vám všem přeje
předseda Leteckého Modelářského Klubu – Vrdy Skovice Jaroslav Šedivý

*****

31.12.2015

RC modeláři ze Skovic, co bylo a bude

RC letečtí modeláři Skovice letošní rok zahájili výstavou RC modelů v měsíci lednu. Návštěvníci zde mohli shlédnout nesčetně modelů Od RC plachetnic přes auta, až po obří modely RC letadel. Ač za celé období konání výstavy byl tento ročník, co do počtu vystavovaných exponátů a dá se říci i rarit v RC modelářství nejlepší, návštěvnost byla i přes širokou reklamu od regionálních novin až po plakáty, poměrně malá. To nás utvrdilo v rozhodnutí, výstavu konat jednou za dva roky.
Vzimní sezóně naši junioři zdárně dostavěli RC modely combatů a další dva se kvalifikovali pro létání v hale.
Jarní seriál tohoto roku jsme odstartovali combatovou soutěží juniorů, při tradiční akci „Otvírání nebe“, na našem modelářském letišti. Tak jako každoročně k nám zavítali kolegové a kamarádi RC modeláři z okolního regionu a letiště jsme zaplnili RC letadly všech kategorií. Pro náš klub však největší význam bylo zahájení combatového létání, jelikož cobmbatový seriál juniorů pro rok 2015 jsme rozvrhli na pět kol po pěti bitvách v průběhu celého letošního roku. V současné době již mají naši junioři odlétány čtyři kola seriálu combatů a poslední páté kolo uskutečníme na Silvestra 2015, kde bude vyhodnocení celého seriálu a nejlepším RC pilotům z řad našich juniorů, budou předány věcné ceny,jako motivace pro pokračování v RC modelářství.
Také zde musím zmínit krásnou modelářskou akci konanou na Markétě u kolegů RC pilotů, které vede pan Petr Henčl ,kde se na Top modelech 2015 sešli stovky návštěvníků. Náš klub měl tu čest zde prezentovat naši práci s dětmi – juniory RC modeláři ze Skovic. Můžeme říci, že jsme na takto významné akci byli poprvé a prezentovali nejen naší činnost, ale také hrdě obec Vrdy, protože bez  podpory naší obce, by juniorská mládež nikdy nemohla pracovat s RC modely v takovéto míře jako dnes předvádí. Junioři zde sklidili obdiv diváků i zkušených RC modelářů a s nadšením prezentovali vše, co se za dobu činnosti v našem klubu naučili. A to jsou okamžiky, kdy i my instruktoři jsme hrdí na to co jsme odkud jsme, co jsme předali a na to co zakořenilo v naší mládeži.
Na počátku prázdnin jsme uskutečnili společnou akci modelářů našeho klubu spolu s rodiči    a kamarády, kteří nás pravidelně podporují a pomáhají s programem RC létání při společných akcích. Vše jsme zakončili táborovým ohněm, opékáním a slibem, že prázdniny pro nás nejsou časem odpočinku, ale létání bude nadále pokračovat. No a tak se také stalo. Kamarádi o prázdninovém čase nezaháleli a dále trénovali své dovednosti v RC létání. Konec prázdnin jsme jako každým rokem uskutečnili setkání našeho klubu s rodiči, zástupci obce a kamarády kteří s námi spolupracují.
Školní čas je také časem našich pravidelných schůzek, pravidelného  létání a plánování nových cílů. V podzimním čase proběhlo zavírání nebe Skovice 2015 a také se konalo předposlední kolo seriálu combatového létání juniorů. Velmi nás těší, že máme stálé příznivce a fandy RC létání z našeho okolí, kteří naše akce pravidelně navštěvují v hojné míře a svým zájmen podporují práci s naší mládeží. To je jen malý výčet toho co jsme uskutečnili za více jak půl roku v našem klubu.
Musím zde také zmínit projekt, který právě s juniory uskutečňujeme a to je stavba obřího RC letadla  Pilatus TurboPorter o rozpětí tří metrů. Pokud se nám povede stavbu dokončit, plánujeme létání naší mládeže s tímto obrem na veřejných vystoupeních u ostatních klubů. Dále bude tento model do budoucna sloužit také jako model pro výuku vlekání větroňů. Vše se bude odvíjet od finančního zázemí našeho klubu, ale předpokládáme, že při jarních akcích již budete moci tento krásný model obdivovat na naší obloze, kde bude létat pod taktovkou nejlepších RC pilotů juniorů. Nesmím zde také opomenout jednu z činností našich mladých pilotů a tou bylo v prvním pololetí získání finanční pomoci pro děti s onkologickým onemocněním. Pomoc jiným zase tak úplně samozřejmostí není a naši mladí ukázali, že nejen dobře létají, ale že mají také srdce na správném místě.
A však vše není jen pozitivní. Jako velké negativum a nedostatek, který nás moc mrzí je, že se nám nepodařilo v letošním roce získat nové kamarády do RC pilotní školy našeho klubu. A tak mi touto cestou dovolte ještě oslovit především rodiče z našeho okolí. Přijďte se podívat, zkontaktujte nás a pokud je u vašich ratolestí jen trocha zájmu o létání a stavění modelů, máte jedinečnou možnost si s nimi vyzkoušet RC létání a přivést je k zálibě, která většinou přetrvává po celý život. Těšíme se na další práci s naší mládeží a na společné polétání.

Jaroslav Šedivý

*****

1.9.2015

Prázdniny končí a tak znovu zahajujeme RC sezónu s našimi juniory

Ahoj kamarádi
Blíží se konec prázdnin a tím se nám také blíží další RC dětská pilotní škola.

Je to prosté. Od 1. září 2015 náš modelářský klub Skovice, bude znovu otevírat již čtvrtý ročník dětské pilotní školy dětí od devíti let, z naší obce Vrdy a okolí. Celý základní výcvik RC létání je pod záštitou našeho klubu a veškeré potřebné zázemí žákům poskytne LMK-Skovie.cz. Nabízíme kolektiv mladých kamarádů, který vám mladým přátelům umožní vstoupit do dětských snů o létání.
Kontaktujte nás a zabezpečte si včas volná místa na nadcházející školu RC létání.
 
*****

15.4.2015

Předsedovi
Tímto bychom chtěli poděkovat, našemu předsedovi klubu Jaroslavu Šedivému, za jeho obětavost, čas a trpělivost, kterou věnuje klubu a práci s dětmi. Protože bez jeho nadšení pro modelářství a občasného postrčení nás ostatních 🙂, by náš klub nebyl v takové podobě, jako je dnes. A to je klub sice malý, za to však s příjemným zázemím ale hlavně s lidmi, kteří jsou nadšeni pro věc a jsou ochotni pracovat s dětmi a pro děti.

Za členy klubu Roman „Quicker“ K.

*****

1.4.2015

Vážení kamarádi.
Sliby se mají plnit a my modeláři tak činíme.V lednu jsme vás informovali :

„Modeláři LMK-Skovice pro nemocné děti.
Vážení kamarádi modeláři a návštěvníci Výstavy RC modely 2015 pořádané LMK-Skovice. Dobrovolné vstupné z naší výstavy činí 3851,-Kč a tato částka bude věnována na děti s onkologickým onemocněním. Vše budete moci sledovat na FB i na webových stránkách našeho modelářského klubu. Věřím, že naše společné konání potěší dětské srdíčko v složité životní situaci, kterou si sami jen těžko umíme představit.“
Nakoupili jsme potřebné pro vybraného maroda v ceně 3851,-Kč a po odeslání na již vybranou adresu vás budeme informovat blíže. Předem nechceme prozradit příjemce dárečků, až po převzetí.

Předseda LMK-Skovice

*****

1.4.2015

Poděkování
10997606_904677069588896_5246985425502482147_oDovolte, abych veřejně poděkoval jménem našich dětí z modelářského kroužku LMK-Skovice za finanční podporu našich dětí ze strany obce Vrdy, na rok 2015. Těší nás, že volnočasové aktivity dětí našich spoluobčanů nejsou naší obci lhostejné a podporují finančně naše děti z modelářského kroužku a tím jím umožňují plnit si dětské sny a přání. Na oplátku vám, našim spoluobčanům i vašim dětem, mi kamarádi z LMK-Skovice zase připravíme v roce 2015 možnost strávit v kolektivu RC modelářů nejednu příjemnou chvilku na našem malém letišti Skovice. Odpočinek v zátiší RC modelů prohánějících se po modré obloze Skovického letiště, pod taktovkou našich dětí RC modelářů a jejich instruktorů RC létání.

Chcete zapojit vaše děti z obce Vrdy do aktivity RC létání? Stačí nás kontaktovat a podáme vám potřebné informace.

Předseda LMK-Skovice
Jaroslav Š.

*****

10.1.2015

Ahoj kamarádi

Jsme letecký modelářský klub, který pracuje s dětmi a pro děti. LMK-Skovice se skládá z dvou celků. Letky Asio Otus 2008, tedy z dospělých instruktorů našeho klubu, zakladatelů LMK-Skovice  a z dětského modelářského kroužku našich mladých modelářů a RC pilotů.
Nejsme uzavřený klub a velmi rádi ve svých řadách uvítáme nové tváře z řad dětí z  naší obce Vrdy – zájemců o RC létání. Naše činnost je zaměřena také na osvětu RC modelářství v našem regionu. Stěžejní práce našeho klubu je RC létání s dětmi na našem malém letišti a však najdete u nás také RC auta, RC lodě, RC vznášedla a spoustu jiných RC modelů. Spolupracujeme s ostatními modelářskými kluby a modeláři z našeho okolí, díky kterým se nám stále daří rozvíjet nové akce pro naše spoluobčany, fandy RC modelářství, děti i kamarády z našeho okolí.
Velkou podporu však máme především ze strany naší obce Vrdy se kterou aktivně spolupracujeme a díky této spolupráci naši mladí piloti z řad dětí mohou vykonávat tuto činnost s minimálními finančními náklady na krásného koníčka.

*****

4.12.2014

RC letečtí modeláři Skovice, co bylo a bude

   Blíží se konec kalendářního roku a to je čas bilancování a hlavně plánování na nadcházející období. Ani u RC modelářů tonení jiné, a pokud chceme zkvalitnit naší činnost s mládeží, musíme se podívat na výsledky práce, jež za námi letos zůstaly. V letošním roce jsme uskutečnili několik leteckých akcí, které přilákaly veřejnost nejen z obce Vrdy, ale podařilo se nám na RC letecké akce combatového létání, navnadit kamarády, fandy RC létání a rodiče s dětmi mimo hranice okresu i kraje. Těší nás to tím více, že nejen propagujeme RC létání, ale také naší obec Vrdy.
   Letošní rok byl celkem úspěšný a to především v práci s dětmi našeho klubu, v němž naši mladí modeláři čítají devět pilotů a pilotek RC modelů.  Velmi rád bych vyzvednul akce jako:„Výstavu RC modelů 2014“, „Combatové létání a čarodějnice“,“ Otvírání nebe – combatové létání“,“ Zavírání nebe – combatové létání“, podvečery u táboráku s dětmi a rodiči a v neposlední řadě dětský tábor RC modelářů. To jen malý výčet akcí na našem letišti Skovice. Ostatní menší, ale neméně významné akce, probíhaly celý rok pod záštitou našeho klubu. Létání v hale, stavění RC combatů s dětmi, reprezentace našeho klubu a obce na otvírání nebe v Zahájí u Nechálova ve spolupráci s o.s. SOPKA i létání na soutěžích větroňů, kde naši mladí modeláři hrdě reprezentovali náš klub. Velkým úspěchem našich dětí je osamostatnění se v RC létání, kdy jsme si v pilotní škole vychovali zručné RC piloty, kteří již vládnou modelům s hrdostí jim vlastní. Věřte, že je na co se dívat a jsem hrdý na to, že jsem mohl být součástí jejich výuky a výchovy v RC létání. Tím naše práce ve výuce nekončí, jelikož RC létání je otevřený proces, kde je neustále co zdokonalovat a učit se. V průběhu roku jsme přijali nové kamarády a tak místo RC dětské pilotní školy jsme plynule přešli na dětský letecký modelářský kroužek LMK-Skovice. Proč? Jelikož nestačí jen děti učit létat, ale musíme je učit stavbě modelů, aerodynamice, elektronice, meteorologii a jiným potřebným znalostem a dovednostem, protože naše děti nemají jen zájem se naučit létat, ale chtějí být platnou součástí našeho klubu.
   Zde je třeba vyzvednou spolupráci našeho klubu s obcí Vrdy, bez které celý projekt nelze provozovat. Modelářství je drahá záležitost a díky nemaléfinanční podpořenaší obce, mohou děti z naší obce létat a rozvíjet své dovednosti. Každý, kdo pracuje dobrovolně s dětmi a věnuje jim svůj volný čas na úkor svého odpočinku a vlastní rodiny, ten ví, že je to nejen odpovědná, nepřetržitá práce, ale především je to radost ze společně vykonané práce a z pozitivních výsledků, jež za námi zůstávají. Úmyslně zdůrazňuji za námi, jelikož bez podpory, rodičů našich dětí, vlastní rodiny, kamarádů Romana Krejčího,Luboše Kuby, Olgy Krejčí, Olgy Šedivé a mnoha dalších, by náš klub těžko mohl uskutečnit tolik společných víkendů s RC modely. V neposlední řadě patří dík zastupiteli obce Vrdy, našemu kamarádovi a fandovi létání Ing. Miloši Mlynkovi, člověku který podporuje práci s dětmi a je si velmi dobře vědom,že investice do dětí je investice do budoucnosti nás všech.
   Co se stalo, stalo se, zůstávají hezké vzpomínky, ale my však plánujeme dále a těšíme se na nové akce a zážitky. V nejbližší době nás bude čekat společné polétání Silvestr 2014 a následně již připravujeme akci„Výstava RC modelů Vrdy 2015“. V našem programuna rok 2015 zůstanou tradiční akce klubu, jako jsou combatová létání, otvírání a zavírání nebe, letní dětské soustředění a lampionový průvod pořádaný ve spolupráci s obcí Vrdy. To jsou pro nás a naše návštěvníky již věci tradiční, nově připravujeme dvouletý projekt na stavbu obřího modelu z první války.Bude se jednat o konstrukční model s rozpětím více jak dva metry poháněný spalovacím motorem. Tento model si budou naši mladí modeláři stavět sami, pod vedením našich instruktorů a za podpory našich sponzorů. Nejde zde jen o RC model, ale především nám jde o to, naučit naše děti zručnosti při opracovávání leteckých materiálů, naučit je teorii stavby modelů, výpočty, kalkulace a plánování prací a mnoho dalších užitečných dovedností.Odměnou jim budeobří RCmodel, se kterým budou moci létat a předvádět jej na našichakcích. Cíl je jasný, naučit a zaujmou. Prostě škola hrou.
   To vše je jen krátký výčet toho co jsme uskutečnili a co dále chceme v LMK- Skovice společně s dětmi dokázat. Pokud se chcete seznamovat s naší činností a prací našich dětí více, podívejte se na galerie z létání a přijďte podpořit naše mladé kamarády na modelářské letiště Skovice.

*****

2.11.2014

Lampionový průvod 31. 10. 2014

Žáci základní školy a Obecní úřad ve Vrdech uskutečnili, „Pohádkový lampionový průvod pro Světlušku“.  Lampiony, masky i kostýmy, dobrá kamarádská a přátelská nálada, to bylo sousedské setkání jednoho krásného podzimní ho odpoledne a podvečera u táboráku na modelářském letišti Skovice.  Zásluhou organizátorů, pořadatelů, sponzorů, kamarádů a rodičů se na nejedné dětské tváři mohl rozzářit úsměv a večerem se neslo veselé švitoření našich ratolestí. Opékání buřtů, malování na obličeje nejmenších i podvečerní létání RC modelářů ze Skovic, to vše zpestřilo tuto krásnou, již tradiční akci. V neposlední řadě naše děti zaujala i prohlídka hasičského vozu, kamarádů hasičů z Vrdů.  Věřím, že podobný sousedských setkání se nám podaří uskutečnit více a třeba i v hojnějším počtu. Děkuji všem spoluobčanům, přátelům a kamarádům za krásné odpoledne a těším se na další setkání, ne jen při kulturních a společenských akcích v naší malebné obci Vrdy.

Předseda LMK-Skovice J. Šedivý

*****

6.10.2014

Zavírání nebe 2014

Dne 4. 10. 2014 jsme, uskutečnili jednu z posledních modelářských akcí letošního roku. Děkuji všem, kteří věnovali své úsilí k přípravě a vlastnímu průběhu našeho komorního leteckého dne. Také děkuji všem těm, kteří si na nás udělali čas a přišli podpořit práci s dětmi a naší mládeží z obce Vrdy a okolí.
Věřím, že jsme vám trošičku spestřili sobotní odpoledne a pokud nám zachováte přízeň, rádi pro vás připravíme další společná setkání s RC modely. Smyslem našeho snažení v LMK-Skovice, je především práce s naší mládeží, rozšířit volnočasové aktivity. Podařilo se nám získat přízeň některých našich spoluobčanů z obce Vrdy a to je pro naši práci s mládeží důležité. Bez podpory finanční, materialní i morální ,by naši mladí RC piloti a tím potažmo LMK- Skovice, nemohl existovat.
Děkuji všem a těším se na další setkání.
Předseda LMK-Skovice
Jaroslav Šedivý

*****

7.9.2014

Soustředění mladých RC modelářů Skovice 2014 a neb jaké bylo léto.

Letošní rok jsme uskutečnili druhý ročník soustředění RC pilotní školy a juniorů leteckého modelářského klubu Skovice. Třídenní program pod stany na našem letišti Skovice jsme zahájili v pátek 27. června od 14:00 hod. Samotné přípravy však probíhaly celý týden před zahájením soustředění, jelikož bylo potřeba zabezpečit zázemí pro žáky a juniory našeho klubu. Ubytování, hygiena, hangár na modely,vojenský stan,  samotné letiště na létání, zázemí pro combatové soutěže juniorů a mnoho dalších drobností. První den jsme zahájili společným polétáním a především večerním táborovým ohněm, kde jme přivítali ne jen rodiče našich dětí, ale i pro nás milé návštěvy kamarádů, fandů RC létání a hlavně zástupce naší obce, člověka bez kterého by projekt mladých RC pilotů pro děti z naší obce, nikdy nebyl realitou Ing. Miloše Mlynku. Večerní program jsme zahájili vyhlášením vítězů odpoledních soutěží a poté jsme společně u táborového ohně klebetili  a opékali do pozdních hodin.

Druhý den jsme zahájili leteckými soutěžemi a naši junioři prvně na vlastní kůži okusili, co znamená combatová válka. Mladí RC piloti se prvně postavili se svými stroji na startovní čáru, poprvé si připravili RC letadla k vzdušnému boji a prvně zažili ten pocit adrenalinu, kdy RC model odlétá bojovat o stuhy nepřítele a není jisté, zda se vrátí nepoškozen. Zde je nutné dodat, že po prvním kole combatového létání jsme jako instruktoři naši omladiny, zažili opravdový pocit hrdosti a nadšení. Povedlo se nám vychovat pět nových mladých RC pilotů, na které můžeme být právem hrdí a kteří mají to správné nadšení RC leteckých modelářů. Soutěže v RC létání probíhaly až do odpoledních hodin, následoval zasloužený odpočinek s vydatným obědem a příprava na návštěvu vojenského letiště Chotusice. Zde jsme strávili celé odpoledne a díky vojákům a kamarádům jsme zažili nevšední chvíle se stíhacími letouny jejich obsluhami a piloty. Exkurze na vojenském letišti se zúčastnili ne jen naši mladí RC piloti, ale i jejich rodinní příslušníci a známí. Na domovské modelářské letiště jsme se vrátili tak akorát hladoví a nedočkaví večeře. V podvečerních hodinách jsme přivítali další kamarády a přátelé, kteří se zúčastnili našeho podvečerního létání RC modelů. Při krásném západu slunce, bylo možné shlédnout, jak létají naše vrtulníky, konstrukční malé i obří modely, větroně, stíhačky nebo jak naše letiště brázdí RC auta. Junioři svým rodičům převedli dovednosti s RC combaty a celý večerní program jsme ukončili již tradičně táborovým ohněm a opékáním. Ve večerních hodinách nás ještě stihnul navštívit náš skvělý kamarád pilot a RC modelář Martin Hrabák, který s naším klubem spolupracuje a je jedním z těch, kterého mladí kluci obdivují, jelikož si splnil dětský sen a létá na skutečných motorových letounech. Večerní povídání o létání, oheň dohořívá, únava dobrodružného dne nás přemáhá a všichni se připravují k zaslouženému spánku. Nedělní ráno je předzvěstí ošklivého a uplakaného počasí. I tak jsme společně v dopoledních hodinách ještě létali s RC školou a junioři RC piloti hrdinně  provětrali křídla svých modelů. Poklidili jsme náš dočasný tábor, poslední model přistál a rozloučili jsme se s přáním krásných prázdnin a se slibem,  že letiště nám bude zázemím po celé léto. Tak se také stalo a páni kluci RC piloti se i o prázdninách přišli podívat a zalétat si s RC modely. 22. 8. jsme opět svolali první oficielní schůzku leteckého modelářského klubu a našich mladých modelářů. Ač prázdniny končí, všichni jsme byli natěšeni, že nám začíná pravidelné létání a modelářský kroužek pro děti z naší obce bude dále vyvíjet činnost ne jen pro naše děti, ale pro všechny ty, kteří si chtějí zpestřit víkendová odpoledne, třeba mezi RC modely. Jsme tu především pro naše děti, no  a zdali vás RC modely zaujaly, přijďte se podívat a zalétat si s našimi instruktory. Velmi rádi přivítáme v našem leteckém modelářském klubu další kluky či holky z naší obce. V závěru bych velmi rád poděkoval také Bc. Krejčí Romanovi, který je jedním z instruktorů LMK- Skovice , vždy ochotně a aktivně pracuje s naší mládeží, všem rodičům našich mladých RC pilotů, se kterými celoročně spolupracujeme. Poděkování patří naší obci, která je největším sponzorem dětské pilotní školy, bez kterého by naše děti jen těžko mohly provozovat v RC modelářství a velmi srdečně chci poděkovat také kamarádovi a člověku, který vždy podporuje práci s naší mládeží v obci Ing. Milošovi Mlynkovi. Také se těším na setkání s dětmi a rodiči z naší obce na podzimních akcích LMK- Skovice. Vezměte děti a přijďte mezi nás.

Předseda LMK-Skovice
Bc. Jaroslav Šedivý

*****

31.8.2014

RC letecký modelářský kroužek pod Leteckým modelářským klubem Skovice

Od prvního září pokračujeme v práci s našimi mladými modeláři z obce Vrdy. Kroužek pracuje již třetím rokem a přetvořil se z RC pilotní školy, díky zájmu kluků o RC létání a stavbu modelů. Finanční podpora je získávána především z dotace naší obce Vrdy a z nemalých finančních prostředků členů našeho LMK – Skovice. Celý projekt vzniknul také za podpory Ing. Miloše Mlynky, jednoho z představitelů naší obce Vrdy, který našemu návrhu zpestření volnočasových aktivit, vytvoření zázemí pro rozvoj RC létání dětí z naší obce Vrdy dal zelenou. K dnešnímu dni vlastníme slušné vybavení pro letové zázemí. Tři modely RC letadel, vysílače pro létání s příslušenstvím, baterie s příslušenstvím pro nabíjení a další drobnosti nutné k létání s RC modely. V plánu do konce tohoto roku ještě máme další model pro výuku létání, aby naši modeláři mohli nadále využívat vybavení kroužku a rodiče nemuseli vynakládat značné finanční prostředky pro začínající RC modeláře. Jelikož jsme již vychovali zdatné RC piloty tak předpokládáme, že do kroužku ještě vezmeme tři hochy či děvčata z naší domovské obce. Pokud se najde zájemce, neváhejte a kontaktujte nás. Velký podíl na tříletém období práce s dětmi má také Bc. Roman Krejčí, instruktor kroužku a modelář srdcem i duší. Víkendy pod modrým nebem a v kolektivu bezvadných kluků a holek s RC modely všech kategorií je opravdu smysluplné, dobrodružné a akční trávení volného času. Těšíme se na nové kamarády i návštěvníky, kteří fandí RC modelářství.

Předseda LMK- Skovice.cz

*****

10.5.2014
 
Combaty u Nechálova
 
 
Vydali jsme se za kamarády modeláři na Otevírání nebe a soutěž Combatů pořádanou v krásném prostředí poblíž Turnova. Malá obec Nechálov, pořadatelé akce a spousta bezvadných lidí se stali naším zázemím na celé odpoledne. Počasí přálo létání a tak dle možností jsme brázdili oblohu RC modely. Moc mne těší, že své dovednosti v RC létání již s hrdostí předváděli i naši junioři. Nové prostředí je neodradilo a v průběhu dne ukázali přihlížejícím, že létat opravdu umí. Odlétali jsme čtyři kola combatové soutěže. Snad ani ne soutěže, ale přátelského polétání pro radost, jelikož zde nešlo o to, kdo bude první či poslední, ale o společné polétání a adrenalinové zážitky z combatů. Děkujeme pořadatelům za pozvání a těšíme se na další společné combatové létání. Spolupráce s modeláři a kamarády od Nechálova nás těší a věřím, že nadále se bude rozvíjet. Pavel Kovář a jeho kamarádi, od kterých jsme přijali pozvání, to je kolektiv srdečných a přátelských lidí, kteří se snaží rozvíjet a propagovat dle možností RC modelářství ve svém okolí. Děkuji také kamarádům z LMK-Skovice, kteří skvěle reprezentovali náš klub a potažmo i naší obec Vrdy za hranicemi našeho kraje.
 
Předseda LMK-Skovice Jaroslav Š.
 
*****

2. 3. 2014

RC pilotní škola

K dnešnímu dni, jsme s našimi mladými RC piloty společně zdárně dokončili stavbu RC modelu na combatové létání. Tři měsíce práce a hurá létat a trénovat na letošní combatové soutěže. Kde naše modely uvidíte? O víkendech na našem domovském letišti Skovice. Srdečně zveme kamarády a spoluobčany na naše víkendové létání. Slunečné a nevětrné odpoledne jsou ty chvíle, kdy s našimi mladými RC piloty budeme od března opětovně létat na letišti našeho LMK-Skovice.

Za LMK-Skovice
Jaroslav Šedivý 

*****

26.1.2014

Výstava RC modely 2014 LMK-Skovice

Milí návštěvníci kamarádi a především vystavovatelé RC modelů. Velmi Vám všem děkuji za skvělou a kamarádskou atmosféru, jež jste vytvořili na našem malém setkání RC modelů. Také velké poděkování patří všem, kteří se podíleli na přípravě a zabezpečení celé akce a ve svém vlastním volnu tak přispěli k zdárnému zabezpečení této výstavy. Poděkování také patří lidem, kteří nebyli v popředí, ale bez kterých by tento den nemohl proběhnout a to jsou především, vedení ZŠ ve Vrdech, paní školníková ZŠ ve Vrdech a rodiče našich svěřenců RC pilotů.
Nemohu zde vyjmenovat všechny ty, kteří s LMK-Skovice spolupracovali na přípravách a vlastním průběhu akce. Je to velká škála bezvadných kamarádů a přátel, pro které je RC modelářství srdeční záležitost. Však na stránkách LMK-Skovice.cz uvedeme podrobný přehled všech vystavovatelů dle RC kategorií.
Máme velkou radost z toho, že jsme mohli potěšit nejedno dětské srdíčko a snad i zaujmout technickými dovednostmi a zručností našich modelářů, dospělé návštěvníky. Pevně věřím, že výstava RC modelů v naší obci nebyla poslední a budeme vám moci i příští rok 2015, předvést, jak pracují naše děti v modelářské RC pilotní škole LMK-Skovice, co vzniká a co je nového v dílnách našich modelářů i jak pokročila vyspělá modelářská technika.
Touto akcí pro nás sezona 2014 začíná a tak věřím, že všechny ty, které RC modelářství zaujalo, potkáme v tomto roce i na našem malém letišti Skovice.
Ještě jednou Vám všem jménem LMK-Skovice děkuji a těším se na další setkání. 
Předseda LMK-Skovice
Jaroslav Šedivý

*****

7.12.2013 

Jaký byl rok 2013 v LMK-Skovice

                Drazí kolegové, kamarádi modeláři, fandové RC létání a spoluobčané. Konec tohoto roku se mílovými kroky chýlí ke konci a za nemnoho dní  vstoupíme do nového kalendářního období. V tento čas lidé bilancují a pozastavují se nad tím co se povedlo či nepovedlo a co v nadcházejícím období zlepšit, či při nejhorším zachovat. Čemu se vyvarovat a jak pokračovat v rozdělané práci. Nebudu vyjímkou a v krátkosti bych velmi rád zhodnotil modelářský rok našeho klubu. Trochu netradičně obrátím sled myšlenek a začnu tím co považuji za méně povedené a co chceme v budoucím období zlepšit. Tak jako vše i modelářská činnost a zázemí modelářů jsou závislé na finančních prostředcích. To je trochu kámen úrazu při práci s našimi dětmi. Zrychlit jejich pilotní dovednost, vypracovat je na soutěže a udělat z nich samostatné, kvalitní piloty, to je přímo úměrné finančním možnostem klubu. Kdo modelaří, jistě mi dá za pravdu, že RC modelářství je drahá záležitost. Bohužel se nám nepodařilo získat nové sponzory a tak se snažíme fungovat v rámci vlastních finančních prostředků členů klubu a z dotace Obce Vrdy, za kterou patří obci velké poděkování. Bez těchto společných prostředků by jsme nemohli s dětmi z obce létat vůbec a veřejné modelářské akce by byly pouze zbožným přáním. V letošním roce máme také dluh na budování zázemí pro modeláře, modelech a dluh na údržbě našeho letiště a letištní plochy. Celkově letošní rok ač nebyl chudý na modelářské akce nenaplnil mé očekávání, museli jsme z různých důvodů  vynechat dvě combatové soutěže jež byly v plánu klubu. O to více mne mrzí, že jsme se nemohli zúčastnit combatového létání jež pořádal Pavel Kovář, náš kamarád RC modelář ze Zahájí u Nechálova, člen o.s.SOPKA 2007. V neposlední řadě jsem trochu zklamán z nezájmu dětí z našeho okolí o možnost ročního kurzu RC létání, jež konáme každoročně na našem letišti bezplatně od září do června. Na druhé straně mince jsou ale pozitivní výsledky, jež převažují a společně nás těší. To že LMK- Skovice je funkční klub party nadšených dospělých kluků, to není samozřejmostí. Proto všem kamarádům, členům LMK  patří velký dík, že od roku 2008, kdy jsme vznikli v nové podobě,  jsme se přetvořili v malý ale velmi stabilní kolektiv, který za sebou nechává mnoho práce jak uvnitř v klubu tak vůči veřejnosti. Bc. Roman Krejčí,Honza Sodomka a Ing. Luboš Kuba jsou neskutečnými tahouny a vše je vidět na práci jež za naším LMK zůstává. Součástí klubu se stali naše děti a tak k dnešnímu dni čítáme pět dospělých a pět dětí od 10ti do 18ti let. Jako další pozitivum vidím udržení RC dětské pilotní školy a nadšení i velký zápal našich dětí, členů LMK pro RC létání. Zájmové a neformální vzdělávání, které je nedílnou součástí naší RC školy  je určitě důležité pro naše děti a mládež v našem okolí. Volný čas je významnou sociologickou a pedagogickou složkou a jeho smysluplné využívání určitě přispívá k rozvoji osobnosti naší mládeže. Dále lze kladně ohodnotit akce našeho LMK, jež se pomalu, ale jistě ve spolupráci s Obcí Vrdy a hlavně zásluhou Ing. Miloše Mlynky stávají tradicí. Jde především o RC výstavu konanou v ZŠ Vrdy v měsíci lednu a na podzim společně pořádaný lampionový průvod s opékáním, táborákem a letovými ukázkami na našem letišti Skovice. Nemohu zde také opomenou bezvadnou spolupráci s kamarády od RC trucků a to především Davida Mušku a Pavla Jandu. Druhým rokem se snažíme úspěšně spolupracovat při modelářských akcích konaných jak naším klubem, tak kolegy od trucků. Je to velké oživené modelářské činnosti a výsledkem jsou bohatší programy na společných akcích pro děti a veřejnost. Za rok 2013 jsme uskutečnili  celkem osm veřejných modelářských akcí na kterých jsme se setkávali s dětmi a rodiči z našeho okolí. Pokud si spočítáte čas jež na přípravu a konání modelářských akcí musíme s kolegy z klubu společně věnovat, musím uznat, že to zase to tak málo opravdu není, vezmeme li v úvahu, že vše kamarádi členové našeho klubu a jejich rodinní příslušníci, konají na úkor vlastních rodin a vlastního odpočinku. Za to jim určitě patří přinejmenším poděkování. Nerad bych zde také vynechal rodiče našich svěřenců, kteří jsou nám vždy nápomocni a vždy přiloží ruku k dílu pokud je třeba. Daří se také neformální spolupráce s ostatními modeláři z našeho okolí a věřím, že ji ještě v následujícím roce prohloubíme a rozšíříme tak, aby naše akce byly poutavější a lákaly stále více dětí a fandů létání z našeho okolí. Tak jako každý rok, bych zde také rád poděkoval našim manželkám a celým rodinám za pomoc, toleranci a porozumění,za to, že naše klukovská srdce a  zápal pro RC létání podporují. Jak žijeme a jak pracujeme v našem klubu, můžete v průběhu celého roku sledovat na našich webových stránkách, které žijí každou akcí a jsou velkou zásluhou našeho kamaráda Romana Krejčího. V neposlední řadě bych moc rád poděkoval za spolupráci naší obcí Vrdy, za finanční podporu, jež nám obec na letošní rok poskytla na rozvoj modelářské činnosti a dětské pilotní RC školy. Tuto podporu se snažíme společně vracet a to především našim spoluobčanům, rodičům s dětmi, fandům RC létání, právě konáním společných akcí ne jen na našem letišti LMK Skovice.

Předseda LMK-Skovice Bc.Jaroslav Šedivý

*****

3.11.2013

I. ročník RC MODEL SHOW Zruč nad Sázavou.

Jak se letečtí modeláři z LMK Skovice ocitli ve Zruči? Jak jsme reprezentovali náš klub a naší obec Vrdy? Posuďte sami. Je tomu již skoro rok co jsme se pustili do aktivní spolupráce s RC modeláři a nadšenci, kteří fandí autům a především maketám RC trucků. Duše každého chlapce i chlapa zaplesá, když vidí krásnou rádiem řízenou hračku a o to více, pokud je to nádherný kamion řízený na dálku se vším co má jeho opravdová předloha.Jednoho krásného dne jsme oslovili kamarády od RC trucků zda by nám nechtěli předvést své mazlíčky na naší letecké RC soutěži a byla spolupráce na světě. Parta kluků různého věku nás přijela podpořit a mezi nimi byl skromný a dnes dovolím si říci náš bezvadný kamarád a modelář srdcem a milovník RC trucků David Muška právě ze Zruče nad Sázavou.Náš Letecký Modelářský Klub Skovice, tak jako spolek kamarádů od RC trucků, má mnoho samostatných aktivit a vystoupení pro veřejnost. A právě pro zpestření těchto aktivit jsme se domluvili na vzájemné spolupráci. V průběhu roku jsme se jen oťukávali a ladili, jak si navzájem zdánlivě odlišné kategorie RC modelářství mohou pomoci. A opravdu mohou. Návštěvníky našeho letiště určitě potěší, když mohou shlédnout nejen modely RC letadel, ale také i makety a polomakety aut různých kategorií tak, jak tomu bylo na jarním létání –„ Otvírání nebe“. A přesně tak jsme si ověřili, že výstava a skromné poletování  letadelna akci RC trucků je milé zpestření aoživení modelářské akce. David nás letecké modeláře pozval na  I. ročník RC MODEL SHOW právě do Zruče nad Sázavou. Krásný slunečný den, bezvadné prostředí dětského hřiště s krásnou dráhou pro modely aut a parta nadšenců kolem RC modelů. Myslím, že jsme reprezentovali se ctí a nadšením všech zúčastněných. Vezli jsme s sebou několik konstrukčních modelů, modely na combatové létání a dalších pár mazlíčků na ukázku. V neposlední řadě jsme vezli i RC modely aut a nový RC traktor. Výborné zázemí, srdeční kamarádi a nesčetně diváků udělaliz běžné akce krásný a srdečný den mezi nadšenci modelářství všech věkových kategorií. Za sebe musím říci, že toto setkání bylo velmi srdečné a moc věřím tomu, že se na druhém ročníku opět setkáme a to i v hojnějším počtu. Je nádherné vidět, když nad modely všech kategorií září oči malým dětem i pánům a dámám v pokročilém věku. Hravost a kousek dětské duše se totiž skrývá v každém z nás a právě na takovýchto setkáních je to nejvíce zjevné. Od dopoledních hodin až k podvečernímu soumraku korzovali a diskutovali návštěvníci modelářského setkání o létání, ježdění a modelařině jako takové. Vyvrcholením byla spanilá jízda všech přítomných RC modelů trucků a automobilů všech kategorií. Touto cestou bych velmi rád poděkoval kolegům od RC trucků a především Davidovi Muškovi i jeho přítelkyni Markétě, za zázemí a skvělou organizaci prvního setkání. Nemohu, ale také zapomenout na děti naší dětské pilotní školy a své kolegy RC modeláře ze Skovického letiště, kteří hrdě předvedli jak statické ukázky, tak pilotní dovednosti a se ctí nás reprezentovali i mimo náš region. Těším se na další společné setkání a to již 25. 1. 2014 v naší obci Vrdy, kdy pořádáme ve spolupráci se ZŠ Vrdy a naší obcí, druhý ročník výstavy RC modely 2014. A právě na tuto akci přijedou i naši kamarádi modeláři s RC trucky. No a především se těšíme na vás kamarády, modeláře a spoluobčany z naší obce.

Za Letecký Modelářský Klub Skovice

Předseda Jaroslav Šedivý

*****

26.6.2013

Zavírání nebe 2013 LMK- Skovice

    Drazí kamarádi piloti a modeláři, vážení rodiče a návštěvníci našeho letiště. Děkujeme za návštěvu naší komorní modelářské akce, za milou podporu našich combatových pilotů a dětských pilotů při jejich vystoupeních. Počasí , jako tradičně nás příliš vlídně celodenní akcí neprovázelo. Silný vítr neumožnil letové ukázky mnoha krásných modelů, které zůstaly pouze na statické ukázce. I tak věřím, že společně strávené odpoledne na našem letišti, bylo v duchu modelářských zážitků a kamarádské nálady. Děkuji také panu Ing. Milošovi Mlynkovi za návštěvu naší letecké akce.  Těším se na další setkání s RC modely. Předseda LMK-Skovice

*****

26.6.2013

Pracujeme a létáme s dětmi

               Je tomu více než rok, co jsme v našem Leteckém Modelářském Klubu Skovice pomýšleli na založení RC pilotní dětské školy. První myšlenky se v našem LMK nesetkaly s příliš velkým nadšením a ohlasem. Nebylo nic, co by nás nutilo pracovat s dětmi a spolupracovat s rodiči z našeho okolí. Ovšem potřeba oživení naší činnosti a snad i rozšíření členské základny našeho modelářského klubu právě mladými chlapci či děvčaty, (novými RC piloty vychovanými naší budoucí školou), bylo tím, co způsobilo změnu myšlení našich členů. Uvnitř klubu delší dobu probíhala živá diskuze, zda takto odpovědný a náročný úkol máme vložit na svá bedra. Nešlo jen o finanční náročnost leteckého modelářství, ale také především o obrovskou investici volného času, který musí naši instruktoři dětské pilotní školy věnovat „školnímu“ víkendovému létání, na úkor vlastních rodin.

Slovo dalo slovo a verdikt zněl „tak to tedy zkusíme“, no a stalo se. Prvním úkolem bylo provést finanční rozpočet na rok provozu RC pilotní dětské školy. Bylo nám jasné, že z vlastních prostředků klubu a finančních prostředků rodičů dětí,  nejsme schopni takto finančně náročný úkol uskutečnit. Oslovili jsme místostarostu naší obce Vrdy, Ing. Miloše Mlynku a požádali obecní úřad Vrdy o finanční pomoc. Zde musíme velmi pozitivně ohodnotit přístup obecního úřadu. Společně s dotací z obecního úřadu Vrdy a vlastními prostředky členů klubu jsme usoudili, že tento projekt lze realizovat a zahájili jsme nábor do RC pilotní dětské školy. I přes rozsáhlou propagaci (plakáty, letáky, informace na webových stránkách) nás zpočátku poměrně nemile překvapil nezájem mezi dětmi a rodiči. Mylně jsme předpokládali velký zájem o RC letecké modelářství právě ze strany školní mládeže. Přes to, že se davy dětí do létání nehrnuly, získali jsme v prvopočátku čtyři nadšené chlapce a jedno děvče, se kterými jsme zahájili RC letecký výcvik. Velmi rychle jsme zjistili, že pět žáků je v podstatě limit, který jsou naši instruktoři schopni zvládnout. Také se ukázalo, že je prakticky minimální rozdíl mezi výší financí potřebných pro zakoupení modelářského materiálu pro dvě, nebo pro pět dětí. Uskutečnili jsme nákup cvičného modelu, nákup vysílače a dalších nutných modelářských potřeb, domluvili sponzorskou podporu ze strany členů našeho klubu a pustili se do práce.

Od začátku jsme věděli, že nechceme zůstat jen u čistého létání, ale že naším záměrem je a bude i obecné vzdělávání našich dětí. A tak jsme v neletovém období zařadili i pravidelnou výuku, jako například základy meteorologie, základy elektrotechniky, základy aerodynamiky RC modelů, základy stavby RC letadel. Velkým překvapením pro nás bylo, že i teorie byla tím, co naše děti zaujalo a po celý rok se aktivně zapojovaly nejen do vlastního létání, ale projevovaly zájem i o přednášenou teorii, bez které se žádný opravdový RC letecký modelář neobejde. V průběhu celého roku se děti naší RC pilotní dětské školy i jejich rodiče aktivně zapojili do všech modelářských akcí na našem malém letišti a děti se staly právoplatnými členy LMK Skovice. Perná práce dětí i instruktorů RC pilotní dětské školy padla na úrodnou půdu a od letošního července otvíráme druhý ročník pro děti z naší obce a okolí.

Kdo pracuje s dětmi ví, že vést děti, to není jen zábava, ale především neskutečná zodpovědnost a nepřetržitá práce všech zúčastněných. Je „jednoduché“ něco začít, avšak udržet trend, úroveň a nezklamat zúčastněné, o to více děti, to chce odvahu a odhodlání. Dnes jedno víme jistě – nelitujeme, že se tato myšlenka zrodila a že se nám ji povedlo zrealizovat a velmi nás těší, že jsme zaujali a především získali několik dětí z našeho okolí pro RC létání. Naše práce v  RC pilotní dětské škole je odměněna neskonalým optimismem dětí, jejich  neutuchajícím zájmem o něco nového a především upřímným přátelstvím našich dětí, které rozjasnilo oblohu nad naším modelářským letištěm. Jsme velmi rádi, že můžeme dělat něco užitečného, nabídnout dětem aktivní trávení volného času a snad je tím i vychovávat a chránit před nežádoucími sociálně patologickými jevy, jež se bohužel prolínají jako pavučina všude v našem okolí, celou společností. Věříme, že do budoucna se nám s podporou sponzorů povede vybudovat pro děti a naše modeláře i návštěvníky kvalitní zázemí (posezení, toalety, přístřeší), jednoduše řečeno kulturní prostředí pro aktivní trávení volného času na našem letišti. Chtěli bychom se především soustředit na práci s dětmi a nabídnout jim a jejich rodičům po celý rok zázemí, kde se mohou aktivně věnovat svému koníčku, kde vzduchem „ plují“ RC koráby různých kategorií, prostředí, kde lze odpočívat a získávat nové kamarády a přátele. Těšíme se na další modelářské období s modrou oblohou. Přijďte se podívat mezi nás, na naše malé letiště a přesvědčit se, že toto nejsou jen slova, že to je skutečná nepřetržitá práce několika málo kamarádů modelářů z LMK-Skovice.

Předseda LMK-Skovice Jaroslav Šediný

*****

27.4.2013                                   

Open Sky Skovie 2013

 

Kamarádi, přátelé a fandové RC létání. Dne 27. 4. 2013 jsme na našem malém modelářském letišti Skovice zahájili letošní leteckou modelářskou sezonu combatovou soutěží „Válka v oblacích“. Všichni organizátoři jsme se snažili o co nejlepší přípravu a věřili, že počasí nám bude příznivě nakloněné. Přání se vyplnilo a sobotní ráno bylo předzvěstí poklidného povětří pro naše vzdušné koráby – RC modely. V průběhu dopoledne se sjížděli první kamarádi RC modeláři a začali připravovat expozici modelů na statické ukázky. Výstava dokonale zpracovaných RC trucků a terénních aut zaujala nejen přihlížející děti, ale i rodiče a byla příjemným zpestřením letové stojánky RC modelů.
První bitva combatů byla odstartována v třináct hodin. Do vzduchu vzlétlo osm bitevníků a s vervou se pustily do lítého boje. Šest minut nemilosrdného, perného letu a nervů přineslo první výsledky. Ukořistěné stuhy nepřátel a šrámy na letounech ze vzdušného boje byly předzvěstí, že další tři kola budou opravdu napínavá. Přesto, že celá combatová soutěž byla létána s absolutním bojovým nasazením všech zúčastněných pilotů, i tak se celou soutěží především prolínalo kamarádství. Vítězem první bitvy, jež zahrnovala čtyři bojové lety, se stal Jan Sodomka z domovského LMK-Skovice. Na druhém místě se pod vedením našeho kamaráda a modeláře Pavla Kováře, umístil nováček Tomáš Moravec z přátelského LMK  Nechálovce. Krásné třetí místo obsadil „starý veterán“ a ostřílený combatový pilot, náš kamarád Mirek Kozel.
V průběhu celého modelářského dne jste na našem letišti mohli, zhlédnou také letové ukázky modelů našich RC pilotů Romana Krejčího, Luboše Kuby, Jana Sodomky, Jaroslava Šedivého, Mirka Kozla, Pavla Kováře a dalších modelářů. Ve vzduchu tak byla k vidění například polomaketa letounu DHC-2 Beaver, dmychadlový obří Mig-29, akrobatický konstrukční Edge 540T,konstrukční RV-9, nebo lety polomakety vrtulníku Bell 206. To je jen malý výčet RC modelů z letového parku, jež byly zaparkovány a létaly ukázky v průběhu celého dne.
Nedílnou součástí programu našeho leteckého dne byla také ukázka dovedností naší dětské pilotní školy LMK-Skovice na kterou jsme velmi pyšní. První ročník naší dětské pilotní RC školy je výsledkem poctivé a vytrvalé práce ne jen našich instruktorů RC pilotní školy, ale také především našich dětí, jež dnes již své RC pilotní dovednosti mohou předvádět hrdě i veřejnosti.
V neposlední řadě jste mohli na našem leteckém dni se zatajeným dechem sledovat rychlostní jízdy a dovednost pilotů velkých terénních automobilů. O tyto adrenalinové ukázky se postarali naši kamarádi z Čáslavského RC klubu aut, Jiří Krátký a Aleš Losenický. Dovednost v ovládání jejich „mazlíčků“ na čtyřech kolech je obdivuhodná. Pokud jste se zahleděli a zamysleli nad RC modely, mohl vás vylekat zvuk nastartovaných RC trucků, „vrnění“ dieselového motoru a „oddychování“ natlakovaných brzd. To vše se linulo ze zvukových modulů vystavených trucků, vše bylo neskutečně reálné a osvětlené modely RC trucků se leskly ve své celé kráse pod paprsky zapadajícího slunce. To naši kamarádi RC trucků předváděli své vystavené mazlíčky. Pavel Janda, David Muška a Milan Pavliščák, své RC trucky tvoří s láskou a na jejich modelech je to zřejmé na první pohled.
Kdybychom zde chtěli vyjmenovat všechny kamarády RC modeláře, jež nás poctili návštěvou a předvedli své modely, byla by to dlouhá řada jmen. Těší nás, že kamarádství a přátelství je stále důležitou hodnotou mnoha našich kamarádů, které pojí nejen modelářství, ale i chuť něco poctivého a milého uskutečnit pro své okolí. Nemohu také nevzpomenout naše milé návštěvníky leteckého dne ve Skovicích, jako byl místostarosta obce Vrdy Ing. Miloš Mlynka, rodiče dětí naších mladých RC pilotů, naše spoluobčany z obce Vrdy a blízkého i dalekého okolí, jež naši malou leteckou šou poctili svojí milou návštěvou. Rád bych zde také zmínil bezvadného kamaráda Mirka Karkoše, který se společně s členy našeho modelářského klubu podílel na přípravách Open Sky Skovice 2013.
No a coříci na konec? Snad jen, že bez Vás věrných, milých diváků, přátel, návštěvníků a hlavně dětí, by celý letecký den nebyl tím pravým modelářským dnem. Veselá nálada, povídání si ne jen o RC létání, ale o všem možném i nemožném a úsměvy i ševelení dětských hlasů je to co nás pojí a motivuje pro další veřejnou činnost našeho LMK-Skovice.

Předseda LMK-Skovice
Jaroslav Š.

*****

7.4.2013

Exkurze na letišti 21. základny taktického letectva Čáslav

 

            Necelé tři měsíce potom, co jsme uskutečnili výstavu RC modelů v obci Vrdy, se dne 6.4.2013 konala přislíbená exkurze na vojenském letišti Chotusice. Zúčastnili se jí kamarádi, RC modeláři, kteří se s námi podíleli na zabezpečení naší výstavy a rodiče dětí pilotní školy. Díky vstřícnosti velení vojenské základny a díky několika kamarádům, RC modelářům, kteří na letecké základně pracují, jsme mohli strávit velmi příjemné odpoledne s mnoha nezapomenutelnými zážitky. Nejdříve jsme shlédli start letounů Gripen, které chrání náš vzdušný prostor. Úžasný zážitek to byl hlavně pro děti, které nemohly od startujících letounů odtrhnout zrak. Následně jsme se podívali na vystavené exponáty letadel, létajících v minulosti na této letecké základně. Pečlivě jsme prozkoumali překrásné vystavené kovové obry a přesunuli se do leteckých opraven. Zde jsme se seznámili s prací zdejších odborníků, kteří udržují letouny L-159 a Gripen v provozuschopném a bojeschopném stavu. Mohli jsme se zaujetím obdivovat náročnou a zodpovědnou práci leteckých techniků a specialistů.Nahlédnout do útrob letecké techniky a tiše obdivovat dokonalost a vyspělost dnešních moderních letounů, je bezvadným zážitkem. V neposlední řadě jsme měli možnost se podívat na letecký trenažér, který je piloty letecké základny používán k výcviku letových a bojových situací. Za sebe mohu říci, že celé odpoledne strávené v prostředí letecké techniky a bezvadných kamarádů a přátel od RC modelů, bylo skvělým zážitkem a uteklo neskutečně rychle.Kamarádi, RC modeláři, velmi se těším na další setkání ať již s RC letadly,trucky či jinými RC modely.

Předseda LMK-Skovice J.Š.

*****

7.2.2013

Výstava RC modelů 19. 1. 2012 Vrdy

Výstava RC modelů všeho druhu uskutečněná dne 19. 1. 2013 na ZŠ Vrdy skončila. První ročník výstavy organizované a uskutečněné Leteckým Modelářským Klubem – Skovice a pod záštitou obce Vrdy, snad splnil očekávání našich hostů, přátel a nadšenců RC modelářství.
Celá příprava a průběh samotné výstavy nebyl tak jednoduchý, jak se v průběhu dne mohlo zdát. Mnoho modelářů nám přislíbilo účast již před několika měsíci a v posledních dnech nás nechalo na holičkách. Na druhé straně stála parta RC modelářů, nadšenců, kteří účast přislíbili, svoje slovo splnili a svými modely zaplnili halu tělocvičny ZŠ. Samotné dovezení obřích modelů, jejich sestavení a vše co je třeba kolem výstavy uskutečnit, zabralo mnoho času a úsilí. Těmto kamarádům patří velký dík a obdiv za přístup a odhodlání, se kterým dorazili do naší obce a společně s členy LMK- Skovice předvedli své RC modely.
Výstavu jsme se snažili zaměřit jak na statické ukázky RC modelů, tak naukázky dynamické, jako halovou akrobacii, ježdění automobilů všeho druhu, nebo ukázky funkčních vznášedel. Milé překvapení jsme přichystali i pro naše dětské diváky, kteří si mohli vyzkoušet řízení RC automobilů a zalétat si s malými elektro vrtulníky. Výstava trvala sedm hodin a po celou dobu se všichni RC modeláři snažili ze všech sil bavit diváky a to nejen u vystavených modelů, kde společně diskutovali o modelářství, ale také celou tu dobu měli naši kamarádi ruce na kniplech svých vysílačů a létali či jezdili tak, aby pobavili všechny přihlížející. Nebyla nouze ani o nějaké ty havárie či adrenalinové chvilky. Přesto nedošlo k žádným škodám na modelech a všichni odcházeli do svých „startovních stájí“  s úsměvem na rtech. O nádherné ukázky dokonalého ovládání se postarali modeláři rychlých aut, kteří předváděli na ploše se svými modely neskutečné adrenalinové kousky. Opakem bylykrásné,„vymazlené“ modely kamionů, které důstojně kroužily po ploše. Řidiči těchto modelů všechny jednoznačně přesvědčili, jak dokonale a s přehledem ovládají svá rychláauta, kamiony a jízdní soupravy.
Jedna akce stíhala druhou. Mohli jsme shlédnout, jak se v prostoru tělocvičny s ohlušujícím řevem prohání vznášedlo, hned po něm startujemodel na 3D akrobacii a sotva stačí přistát, už jsou na ploše auta s ukázkami smyků a driftu.
V pozadí celé výstavy skromně stála naše děvčata, která nám zabezpečovala zázemí a s láskou se starala nejen o nás modeláře, ale i o naše hosty. Také bych nerad zapomněl na rodiče našich mladých pilotů RC školy, kteří nám v průběhu výstavy pomáhali s organizací.
Celá výstava je již dnes pro všechny hezkou vzpomínkou, ale naši modeláři z LMK- Skovice už plánují výstavu RC modelů 2014. Pokud to bude jen trochu možné, budeme se snažit, aby příští rok byla výstava RC modelů ještě zajímavější, větší a bylo se opravdu na co dívatjak v statických, tak v letových ukázkách. Rádibychom Vám v příštím ročníku předvedli, že RC modelářství dnešní doby vyžaduje velké znalosti i dovednosti, velkou zručnost samotných modelářů a současně drží krok s moderní technikou, od vyspělé elektroniky, CNC frézování, , až k počítačům a počítačovým programům.
Nemohu zde vyjmenovat všechny kamarády, kteří se podíleli na organizaci výstavy RC modelů 2013, byla by to dlouhá řada jmen, kterým patří poděkování. Seznam všech modelářů a organizátorů RC výstavy 2013 najdete na stránkách našeho klubu www.LMK- Skovice.cz.Rád bych také, touto cestou poděkoval vedení obce Vrdy a ZŠ Vrdy za spolupráci a zapůjčené prostory tělocvičny. 

Předseda LMK- Skovice
Šedivý Jaroslav

Poděkování našim kamarádům modelářům za uskutečnění výstavy

Modely aut různých kategorií
Aleš Losenický

Jiří Krátký

Kamiony a kamionové soupravy
Pavel Slavík

David Muška
Pavel Janda
Milan Pavliščák
Miroslav Vik

Letadla,vrtulníky,lodě,vznášedla
Miroslav Jandík
Miloš Veselý

Jiří Lebduška
David Nekola
František Říha
Miroslav Vik

LMK-Skovice
Luboš Kuba,Jaroslav Šedivý, Roman Krejčí, Jan Sodomka, Olga Vavřinová, Olga Šedivá,
RC dětská pilotní škola LMK-Skovice a Maruška Knitichová

Vážení kolegové, přátelé a kamarádi, bylo mi ctí s vámi pořádat výstavu RC modelů a věřím, že naše setkání s RC modely nebylo poslední.

Předseda LMK-Skovice
Jaroslav Šedivý

*****

29.12.2012

Jedna etapa končí a hurá do roku 2013

         Blíží se konec roku 2012, a ač nerad bilancuji, přesto mi dovolte pár slov k uplynulému modelářskému roku.LMK-Skovice není jen název klubu, ale za názvem jsou konkrétní lidé – kamarádi, kteří svůj volný čas věnují ne jen svému koníčku RC modelářství a RC létání, ale také náš klub prezentují se ctí na veřejnosti. Pracují s dětmi, připravují a účastní se na veřejných akcích a spolupracují s naší obcí Vrdy.
         Roman – Rychlík, bez něho by naše webové stránky byly pouze prázdnou doménou. Bez jeho aktivního přístupu by děti v naší RC škole jen stěží nalétaly tolik hodin. Vždy jak počasí dovolí, stojí na letištní ploše jako instruktor a předává zkušenosti mladým RCpilotům. Je zkušeným modelářem a výborným pilotem RC modelů. Podílí se na spolupráci s obcí, věnuje se přípravám veřejných akcí a je duší našeho klubu.
        Honza – Sody, vždy s nadšením a plným nasazením se podílí na přípravách veřejných akcí. S odhodláním a odvahou brázdí svými modely oblohu za každého počasí a snaží se předvést pokaždé to nejlepší z RC létání.Je naší chodící encyklopedií historie létání a letadel. Jeho láskou jsou letadla všech kategorií. Je to modelář srdcem i duší.
         Luboš – Profesor, bez něho by naše administrativa strádala. Příprava Combat soutěží je po stránce materiální zásluhou našeho Profesora. Luboš je tmelícím prvkem, jeho kamarádský přístup vždy obrousí hranyvášní, které se tu a tam vynoří a zase zapadnou. V rozumné míře jsou tyto hybnou silou a Luboš je tím bezvadným kamarádem, který umí uvnitř kolektivu držet tu správnou náladu. Je letitý modelář a doslova pilot srdcem.
        Olča a Olča, naše sluníčka, bez nichž by nebyla žádná modelářská akce. Obě děvčata nás plně podporují a tolerují, doprovázejí a hlavně jsou našimi mechaniky. Jsou naším zázemím a veškeré logistické zabezpečení letiště je především jejich zásluha. V době, kdy RC piloti odpočívají po letecké akci, děti s rodiči jdou k domovům, naše děvčata ještě dlouho pracují, aby další akce na našem letišti byla ještě zdařilejší.
           Nemohu tu vyjmenovat vše, za co bych rád svým kamarádům a to nejen z našeho LMK poděkoval. Byl by to dlouhý výčet a je zásluhou všech, že náš LMK-Skovice doposud dokázal jít kupředu a být aktivní, ne jen ve vlastní modelářské činnosti, ale i v práci s dětmi a na veřejnosti. Bez těchto kamarádů, kteří investují do RC létání, údržby a materiálního zázemí letiště, by nikdy nevznikla dětská pilotní škola a další veřejné akce našeho LMK Skovice. Je to zároveň důkaz, že jsou mezi námi neustále bezvadní lidé, kteří nemyslí jen na svůj prospěch, kteří věnují svůj volný čas dětem a rádi se o své zážitky a zkušenosti podělí. Děkuji Vám kamarádi a těším se na další spolupráci.

Předseda LMK-Skovice  Jaroslav Š.

          A poděkování patří také našemu předsedovi, bez kterého by klub nikdy nevznikl. Náš Jarda – Čkalov je hlavní hybná síla a „duše“ klubu. Bez něj by klub nefungoval, pilotní škola by existovala pouze v představách stejně jako prezentace klubu a naše akce. Na Jardovi leží největší tíha při organizování chodu letiště a akcí. Jako zkušený modelář, s velkými teoretickými znalostmi a praktickými zkušenostmi, rád poradí a pomůže. Děkujeme Ti a těšíme se na další rok.

Členové LMK–Skovice

*****

29.12.2012

Letka Asio Otus 2008

Letecký modelářský klub-Vrdy Skovice vznik a název letky.

Pod tímto názvem zakotvil  LMK v roce 2008.Naše začátky byly nesmělé a nikdo z přítomných tehdy netušil, že ač malý letecký modelářský klub, bez jakéhokoliv zázemí a prostředků, bude působit v našem regionu poměrně aktivně a to ne jen ve vlastním létání s rc modely všech kategorií, ale především směrem k naší mládeži a veřejnosti z okolí a naší obce Vrdy.
Začínali jsme na vlastní zaplevelené louce s touhou posekaného plácku pro pilota rc modelu. Jelikož člověk je od přírody tvor nespokojený a o modeláři to tudíž  lze říci též, slovo dalo slovo a začali jsme kultivovat prostor pro létání. Spousta potu, času od rodiny,finančních prostředků, tolerance i  faktická pomoc našich poloviček a především našeho nadšení, to vše padlo na úrodnou půdu a do roku a půl jsme měli sic hrbolatou, ale naši vzletovou a přistávací dráhu.
Klubem prošlo několik kamarádů a známých kteří buď modelářství vzdali nebo přešli létat do jiných prostor,přesto na ně rádi vzpomínáme. Současné jádro klubu tvoří pět stálých kamarádů, kteří mají jediný velký cíl. Létat s láskou, radostí a o to vše se podělit i se svým okolím. Těchto pět kamarádů před dvěma roky  řeklo své ano rodnému klubu LMK-Skovice a slib jež si dali pevně drží v otěžích a snaží se pro lásku k létání udělat co je v jejich silách. Jasně, že tu jsou i naše polovičky, sličné manželky a přítelkyně, které létáním žijí s námi.
V současné době LMK-Skovice tedy tvoří pět stálých členů – Letka Asio Otus 2008, dále letka pilotů jež létají pod naší vlajkou a letka pilotů RC dětské pilotní  školy. Vlastníme poměrně kvalitní válcovanou vzletovou  dráhu, malou klubovnu prostor pro setkání s rodinami i přáteli a především stálý optimizmus.
Pro název letky jsme hledali něco čím je naše letiště významné či vyjímečné. No a někdy člověk nevidí věci, které mu brknou o čenich, dokud ho přímo něco nenakopne. Nás nakoplo a my byly hrdí, že právě naše modely mohou létat pod letkami a dozorem jedné z krásných sov čeledi puštíkovitých Kalouse ušatého (Asio otus), jež právě několik let sídlí přímo nad našimi hlavami ve větvích ztepilých smrků, které nám zdárně „překáží“ při přistání a v rozhledu, když hledáme RC modely na modré obloze. Tato sova je především aktivní za soumraku a tak si na našem letišti žijeme v symbióze a nijak si nepřekážíme o čemž svědčí i fakt, že tyto sovy rok co rok na našem letišti vyvádí mladé a našim modelářům nijak nevadí ani vzrostlé smrky ani  jejich obyvatelé. Právě naopak, láska k létání je i láska k přírodě. Nemáme sice vykácené porosty a kol pusté lány na pohodlná a hladká přistání o to více ovšem létáme v krásnějším prostředí a snad i právě proto naši piloti jsou bystří a šikovní při rozpočtech a přistávacích manévrech. Kdo nevěří, přijďte se mezi nás podívat. Nelétáme pro dokonalost či obdiv, létáme pro radost a s láskou, pro potěchu vlastní i všech, kteří mají rádi na modrém nebi křídla opeřenců či technických výdobytků současných RC modelů různých kategorií.

Toť modeláři LMK-Skovice

J.Š.

*****

23.12.2012

Dnešní dětská RC škola, nebyla jen slavnostní předvánoční náladou, ale také tím, že nás poctil svojí návštěvou pan místostarosta obce Vrdy Ing. Miloš Mlynka. Jeho přítomnost umocnila sváteční náladu dětské pilotní RC školy a bylo hezké si vzájemně popřát krásné Vánoce a štěstí do Nového roku 2013. Přítomnost pana místostarosty nás velmi potěšila a je jasnou známkou toho, že zájem o činnost dětských kroužků a jiných zájmových volnočasových organizací nebo aktivit, je jednou z priorit nás všech a především naší Obce. Děkujeme představitelům naší obce za spolupráci, jež byla založena, stala se funkční a věříme, že se nadále bude jen a jen prohlubovat a rozšiřovat. Výchova mládeže, potažmo našich dětí z obce a okolí, je tou nejlepší investicí do budoucnosti.

S přáním Vám všem, mnoho štěstí v novém roce.

Předseda LMK-Skovice

*****

23.12.2012 

Sváteční nálada panovala i na našem, letos posledním halovém polétání. Bezva parta kluků a holek, létání s modely a suprová nálada. Po odlétání a přáníčkách halový fotbálek. Co víc si přát? Snad jen, ať se vše daří i v novém roce a radost z létání nám zpestřuje všednodenní starosti.
Moc rád bych poděkoval dětem za přístup k výuce a vlastnímu létání. No a ne jen dětem patří dík, Olinka, Roman a Luboš na dnešní RC školu nám připravili pohoštění a drobnosti, které snad potěší a zahřejí u srdce. Tak že Vám také moc a moc děkuji. Práce s dětmi, která jde od srdce a ne z donucení je ta nejhezčí a nejradostnější. A jaká je odměna za ni. No přece spokojená dětská dušička, radostný úsměv dětí a především odměnou pro nás jsou jejich dovednosti a získané znalosti právě z RC létání s modely. Tak se na Vás všechny moc těším v příštím roce.

Předseda LMK-Skovice.

*****

19.10.2012 

Dětská RC pilotní škola

                Dnem třetího září začal nový školní rok a sním, jsme na našem malém letišti Skovice otevřeli první ročník školy RC létání pro naše děti z obce Vrdy. Myšlenka na výuku létání s RC modely se zrodila již před dvěma lety, ale až tento rok se nám povedlo díky našim členům LMK-Skovice a také díky spolupráci s naší obcí zabezpečit materiálově i finančně provoz naší dětské pilotní RC školy.
Vytvořit plynulý provoz RC školy je dnes poměrně náročné jak na finanční prostředky, tak na čas instruktorů, kteří se věnují našim dětem ve svém volném čase. V současnosti máme ve výuce pět mladých RC pilotů ve věku od osmi do čtrnácti let. Možná se to zdá být na první pohled málo , ale opak je pravdou.Žáci létají s cvičným modelem , který řídí prostřednictvím vysílače,  jež je spojen s instruktorem létání a ten může kdykoliv zasáhnout do řízení a tím předejít kolizi s matičkou zemí. Pokud jeden létá, ostatní nezahálí, ale na stojánce modelů diskutují o konstrukcích, stavbách a teorii létání. Jeden cvičný let žáka trvá přibližně pět minut a v průběhu jedné výuky uskuteční tři až čtyři lety, což činí celkový čas létání skoro dvě hodiny. Naši žáci nezůstávají jen u létání, ale součástí kurzu je i výuka základů aerodynamiky, elektrotechniky, mechaniky a základů meteorologie, které musí modelář znát, ne jen pro kvalitní létání, ale také pro to, aby si model mohl postavit a zalétat jej.
Rád bych touto cestou pozval naše spoluobčany z obce na letiště Skovice. Přijďte se podívat na naše modelářské letiště a pobýt s leteckými modely a především s našimi mladými RC piloty. Myslím, že vám rádi předvedou, co se již naučili a zpestří vám i vašim dětem nejedno víkendové odpoledne. Věřím, že první ročník RC školy LMK-Skovice není posledním a v následujících letech se tu setkáme i s dalšími dětmi z naší obce.

Šedivý Jaroslav
Krejčí Roman

*****

18.10.2012 

Zavírání nebe, aneb třetí ročník Války v oblacích

                Počátkem měsíce října jsme uskutečnili na letišti LMK-Skovice třetí kolo, třetího ročníku války v oblacích. Jak je bohužel neblahou tradicí, celé létání Combatových modelů provázelo poměrně silné povětří a tak naši modeláři nemohli vzlétnout na ukázkové lety velkých konstrukčních modelů.
I přes to, si dovolím říci, že celá akce se celkem vydařila, jelikož jsme odlétali čtyři soutěžní kola a o adrenalin při vzdušných soubojích nebyla nouze. K nevelké radosti našich modelářů, došlo i k několika kolizím modelů, jak ve vzduchu, tak se zemí a bylo nutné poškozená soutěžní letadla o přestávkách připravit k dalšímu klání.
Prostor mezi soutěžními lety byl vyplněn letovými ukázkami dmychadlových stíhačů a jiných rychlých modelů, jež se zdárně potýkaly s povětřím. Několik ukázek nám také předvedli naši žáci RC pilotní školy, kterým patří poděkování, že se odvážili s instruktorem létat za takových nepříznivých povětrnostních podmínek. Nemalou atrakcí se stala možnost vyzkoušet RC létání s instruktorem, čehož využili jak přihlížející děti tak dospělí diváci. Jednoznačný závěr zněl. „Není to tak lehké, jak se zdá a přimět model, aby poslouchal RC pilota je kumšt.“
Naštěstí ač větrné, tak ale slunečné počasí vylákalo na naše letiště několik desítek fandů leteckého modelářství z nedalekého okolí a tak věřím, že jsme zpříjemnili našim spoluobčanům sobotní odpoledne. Děkujeme za přízeň, kterou nám věnujete a těšíme se na další setkání s RC modely na našem letišti Skovice.

Šedivý Jaroslav
Krejčí Roman

*****

10.9.2012 

15.LIPENECKÝ OBR

Někteří piloti LMK-Skovice se rozhodli navštívit velkou modelářskou akci,15. Lipenecký OBR. Je třeba říci , že toto rozhodnutí bylo správné a akce byla velmi vydařená. Shlédli jsme překrásné modely letadel našich i zahraničních leteckých modelářů a pilotů.Bylo možné obdivovat překrásné obří modely letadel, jež vznikaly v dílnách našich i zahraničních modelářů ,jak profesionálních tak soukromých . Zároveň jsme obdivovali pilotní umění předvedené opravdovými osobnostmi v RC létání jako je například Jiří Jarolímek.Dále jsme shlédly dech beroucí vystoupení pilotů Jetů z Francie a 3D vrtulníků , kde své umění předvedl jeden z nejlepších pilotů vrtulníků na světě pan Petr Novotný.Jeho vystoupení jsme sledovali s němým úžasem. Každé vystoupení prezentujících se pilotů nás jen a jen ujistilo, že je co dále v létání RC modelů zdokonalovat a že mezi piloty RC modelů jsou opravdoví mistři v létání. Pro RC letecké modeláře je tato akce opravdovou lahůdkou i inspirací a pro ostatní diváky a návštěvníky určitě nezapomenutelným zážitkem. Srdce každého kluka musí zajásat nad technickou dovedností modelářské obce a nad stále se zvyšující pomyslnou pilotní laťkou v letecké akrobacii a maketovém létání RC modelů letadel všech kategorií.Určitě velký dík patří všem organizátorům této šou a všem pilotům , jež předváděli své modely s láskou a nadšením.Na závěr snad jen mohu všem kamarádům a známím říci:Navštivte příští ročník a vězte ,že nebudete litovat.

Za LMK-Skovice „Čkalov“

*****

3.6.2012 

Dětský den VRDY

Dne 2. 6. 2012 Jme, měli tu čest jako letecký modelářský klub zúčastnit se Dětského dne v naší obci Vrdy. Ač jako tradičně počasí přálo spíše pouštění draků a vítr ohýbal stromy, naši piloti předvedli několik letových ukázek. Dětská očekávání nelze zklamat strachem z povětří a s tím jsme také na tuto akci vyrazili. Sody, Rychlík, Prófa, Josef a David předvedli bravurní polétání i za tak šílených podmínek. Stíhačky,Combaty a akrobaty proháněli po obloze a hrdě bojovali s povětřím. Kluci díky Vám za prezentaci modelářství na veřejnosti. Nedílnou součástí našich leteckých ukázek, bylo předvedení leteckého trenažéru, video prezentace a v neposlední řadě povídání si o modelech s dětmi a rodiči.

Celkově je nutno říci, že pořadatelé dětského dne odvedli bezvadnou práci a bylo opravdu nač se dívat. Hasiči,drezůra koní, výcvik psů,bojová umění,soutěže,skákací hrad a další drobná pobavení. No prostě den k potěšení dětských srdcí a tak to má být. Pro nás modeláře velmi příjemněstrávené dopoledne a těšíme se na další spolupráci.

Předseda LMK

*****

14.2.2012 

Výstava RC modelů a plastikových modelů dne 11.2.2012 v naší obci.

Počasí přeje především  zimním sportům a tudíž letečtí modeláři ve volných chvílích zimního odpočinku  staví své nové létající modely a chystají je k jarním zalétávacím zkouškám, popřípadě vyhlíží z poza oken, zda se nenajde chvilka na provětrání leteckých rádiem řízených letounů. Kolegy plastikové modeláře,nás letecké RC modeláře a pana místostarostu obce Ing. Miloše Mlinku mrazivé  zimní rozjímání  přivedlo na společnou myšlenku.Uskutečnit první  ročník Výstavy RC modelů a plastikových modelů v naší obci.Slovo dalo slovo, a tak jsme se mohli v mrazivý sobotní den 11.2.2012 společně setkat nad našimi rukodělnými výtvory .Plastikoví modeláři v čele s panem Radimem Loužilem a Michalem Hospodkou přivezli několik desítek překrásně provedených modelů letecké a pozemní vojenské  techniky.Vystavené plastikové modely pojmuly časové období od počátků letectví, až k nejmodernějším hypersonickým letounům současnosti.Již na první pohled i lajka muselo zaujmout ,kvalitní zpracování  vystavovaných  plastikových  modelů a snad každý z nás se zamyslel, kolik desítek, možná i stovek hodin tito nadšenci musí strávit nad svými krásnými modely,  než nám je mohli v plné kráse předvést. Nedílnou součástí výstavy byly funkční rádiem řízené  modely letadel RC modelářů z poměrně mladého  leteckého modelářského klubu Skovice, který reprezentovali především modeláři Roman Krejčí, David Nekola, Martin Kosík a Lubomír Kuba.Výstavní prostor nám bohužel nedovolil předvést modely obřích RC letadel našeho klubu,přesto jsme se snažili Vám přiblížit část hangáru našich  letounů, jenž brázdí vzdušný prostor letiště Skovice.Expozice zahrnovala elektrolety klasické konstrukce, dmychadlové stíhací letouny, 3D akrobatické modely, modely letadel  combat soutěží , vrtulníky řady 450 a mnoho dalších modelů letadel ,které stavíme od základu dle plánů a vykresů, nebo z dostupných stavebnic.Nejmenší vystavený létající model, byla konstrukční  polomaketa letounu vytvořena  dle skutečné předlohy z roku 1917 Foker Dr1. Tato polomaketa  váží pouhých 680g a má 740 mm rozpětí křídel.O to těžší je její pilotáž.Oproti  tomu, jsme zde mohli  vidět největší model výstavy Jana Sodomky, jehož předlohou se stal skutečný letoun navržený pro použití v zemědělství  Piper Pawnee 40. Polomaketa tohoto konstrukčního modelu váží 4kg a má rozpětí 2032mm a  také jako skutečný model umí za letu práškovat a letový projev je velmi realistický. Návštěvníci výstavy , především z řad dětí se také nechaly  zlákat k létání na leteckém RC simulátoru a tak si mohli vyzkoušet jaké to je řídit letecké modely.V neposlední řadě bych rád zmínil, že naší výstavu navštívil pan podplukovník ve výslužbě Josef Novotný pilot nadzvukových letounů, který velmi ochotně a vřele diskutoval o lásce k létání. Věřím, že uskutečněná výstava se stane každoroční  tradicí v naší obci a zároveň zveme všechny příznivce leteckého modelářství  k odpočinku a povídání si o létání na naše skovické letiště.

Předseda LMK Skovice

Jaroslav Šedivý

*****

25.1.2012 

Jak si nás našel  zlodějíček,  co je kleptoparazitismus  a neb nenechavce nenapravíš.

Již čtvrtým rokem provozujeme malé modelářské letiště LMK-Skovice. Parta několika kluků RC modelářů, kteří si vše financují ze svého a volný čas investují ku zušlechtění vlastní letištní plochy pro RC modely. Kdo ví o čem je řeč,určitě ocení vynaložené úsilí. To vše pro bezvadného koníčka, kterým létání RC modelů bezesporu je. Rádi přivítáme ve svém kolektivu kamarády, známé, ale i náhodné diváky a podělíme se s nimi o zkušenosti a radost z létání.

Až letos na podzim si nás našel! Kdo?

No přeci náš zlodějíček a vandal. V listopadu nám nožem uřezal okrasné stromky na příjezdové cestě, tedy jen jejich stále zelené koruny. Však dva bylo málo, tak se po čtrnácti dnech vrátil, aby mohl zkázu dokonat. Pak vánoční svátky, toť pohoda, úsměvy a klid rodinného krbu. Dárečky obdržel, ježíšek odletěl a tak se vydal na další výpravu. Tentokráte vzal za své větrný barevný pytel  RCrevue,  opět  uříznutý nožem. Chápu, že pokud něco chci, ukradnu to stůj co stůj, to je přeci „ logické“. Logické pro zloděje a vandala. Slušný člověk si přeci váží práce druhých, tím spíše, pokud svojí činností přináší radost a pobavení rodinám a dětem ze svého okolí. Bohužel tato logika je vlastní pouze Homo sapiens, neboli -člověku rozumnému. Ostatní hominoidea se s takovouto logikou těžko srovnají. Není jim zhůry dáno. Krádež to je neoprávněné přisvojení si cizích věcí či hodnot. U živočichů toto konání nazýváme kleptoparazitismus. A tak věříme, že našeho živočicha to omrzí, či se napraví a raději se přijde podívat na naše letové dny. Pak budeme moci znovu říci, že jsme nadále obklopeni jen bezva kamarády, přáteli a slušnými lidmi, kteří fandí leteckému modelářství. Zachovejte nám přízeň a my vám ji srdečně vrátíme zpestřením volných víkendů s RC modely na našem letišti, kam jste srdečně všichni zváni.

S pozdravem

předseda LMK-Skovice

*****

5.12.2011

A hurá do nového roku

            Povídání a povídání, tak toho je kolem nás dost a dost.

Přeze vše mi dovolte, abych se pozastavil nad uplynulou naší činností malého LMK Skovice a také se podíval trošičku co by „vědma“ do budoucnosti.

Uplynulý rok jsme završili Silvestrovským polétáním, ač jako takový nepatřil rok 2011 mezi ty opentlené krasavce, rozloučení bylo důstojné, díky všem kamarádům a přátelům, jež se loučení se starým rokem zúčastnily. Akce v minulém roce konané nám neustále doprovázelo počasí se zamračenou oblohou, kdy Perun bůh hromu, bouře a deště nám nijak nepřál. To se odrazilo na účasti jednotlivých leteckých dní i při soutěžích kombat co do účasti jak našich modelářů, tak příznivců klubu a diváků. Přínosem minulého roku je, že vedení klubu zpracovalo směrnici pro létání s RC modely, seznámilo s ní piloty tak, aby provoz byl bezpečný a také ohleduplný k sousedním usedlostem. Zároveň jsme docílili, aby všichni naši piloti byli pojištěni na létání s RC modely. Také se nám povedlo prodloužit letovou dráhu, kdy lze sedat s většími modely již na práh dráhy, což je velkým přínosem pro naše další létání a to především s většími modely. A v neposlední řadě potýkání se s nedostatkem financí klubu nás nastartovalo k změnám a nové činnosti tak, abychom v novém roce měli jak technické tak finanční zázemí. Vše špatné pro něco dobré!

A toť již vyhlídky do budoucna.

Jednáme s možnými sponzory a s naší obcí Vrdy ohledně finanční podpory. Nechceme jen brát, ale také nabízet a to kulturní odpočinek a relaxaci v prostředí kolektivu leteckých modelářů Skovice. Bez finančního zázemí nelze provozovat slušnou letištní plochu se slušným zázemím pro piloty, rodiny a návštěvy na veřejných letových akcích našeho nevelkého klubu. Snaha vedení klubu byla po zásluze odměněna a tak se do budoucna snad nějaká podpora najde. K tomu samozřejmě přiložíme i více ruku k dílu my, tak abychom mohli v roce 2012 na našem letišti úspěšně budovat zázemí a prezentovat modelářskou činnost. Chceme se především zaměřit na naší mládež do patnácti let a to jak z naší obce Vrdy tak z blízkého okolí.Rádi bychom Vás na našich akcích seznámili s RC létáním a to jak pasivní, tak aktivní formou – učitel žák!!Tím chceme dát našim dětem  možnost okusit jaké to je řídit modely a třeba mezi nimi najdeme budoucí kamarády RC modeláře.Chceme Vás také nechat nahlédnout , jak vypadá létání z pohledu pilota v kabině letounu pomocí techniky FPV. Dále chceme naše akce zpestřit vzdušnými souboji s modely kombat a předvést další a další možnosti, jež letecká modelařina skýtá.

Děkuji všem, kteří se v uplynulých letech aktivně podíleli na provozu a výstavbě našeho malého modelářského letiště. Zároveň děkuji všem Kamarádům pilotům, kteří se podílí na nové koncepci našeho LMK-Skovice .

A na závěr snad jen jediné přání.

Ať Dažbog, bůh slunce se třpytí na křídlech našich modelů a ty vždy zdárně přistávají na našem letišti. Ať RC modelařina je naší radostí, láskou a ať ve svém okolí potkáváme více a více milovníků tohoto krásného koníčka a především kamarádů.

Předseda LMK

Jaroslav Š. „Čkalov“